Állam. segélyezett evangélikus kerületi főgymnasium, Rozsnyó, 1895

178 Az egyetem, egyházkerület, esperesség elnökségei. XII. a) Egyetemes, egyházi és iskolai felügyelők: Báró Zay Péter 1774—1790. Balogh Péter 1790-1818. Báró Prónay Sándor 1818—1839. drót' Zay Károly 1840—1850. Báró Prónay Gábor 1800 — 1875. Zsedényi Ede 1875—1879. Báró Radvánszky Antal 1879—1882. Báró Prónay Dezső 1883 — b) A tiszai egyházkerület elnöksége: Püspököl:: Fried Cyprián 1585. Reinhard Márton 1594. Bodó András 1704—1708. Sárosy János 1708—1709. Antónyi Sámuel 1709-1738. Ambrosius György 1741—1746. Fischer Éliás 1747 — 1774. Fábry Gergely 1774—1779. Ruffinyi János 1779—1791. Nikolai Sámuel 1792-1807. Szontagh Sámuel 1808—1822. Jozeffy Pál 1823-1848. Pákh Mihály 1848—1850. Reuss Sámuel 1850 — 52. ( Spissák György 1852—53. j Topertzer János L. 1853 — 60. | Loysch Jónás 1860. j Máday Károly 1860—70. Czékus István 1870—90. Zelenka Pál 1890— Kerületi felügyelők: Szirmay István 1779 — 1791. Radvánszky Ferencz 1791—1793. Horváth Stansith Imre 1793—1801. Berzeviczy Gergely 1801—1822. Sturmann Márton 1822 — 1841. Dráskóczy Sámuel 1842 — 1847. Fabriczy Sámuel 1847—1848. Szontagh Lajos 1848—1850. Zsedényi Ede 1860—1876. Péchy Tamás 1876 Admi- nistrá­török Admi­nistrá­tor ok

Next

/
Thumbnails
Contents