Rendőri Lapok, 1904 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1904-09-15 / 1. szám

t ♦ % ^5a Összeállítja Tankóczi Gyula főkapitány felügyelete alatt a hivatal tisztikara. sOVtdi' ZJ'so&Cd Kizárólag rendörfőkapitányi hivatal tisztikara és rendőrlegénysége számára. FF X^vr- <£>** Afesje I^nik minden hónap 1. és 15-én. RENDŐRI LAPOK. A RENDÖRFÖKAPITÁNYI HIVATAL TISZTIKARÁNAK ES RENDŐR­LEGÉNYSÉGÉNEK SZAKLAPJA.

Next

/
Thumbnails
Contents