A dunántúli ev. ref. egyházkerület névtára 1898. évre (Pápa, 1898)

Next

/
Thumbnails
Contents