A dunántúli ev. reformált egyházkerület névtára 1890-ik évre (Pápa, 1890)

DUNÁNTÚLI EV, REFORMÁLT 1 a \j ír í 7 T7 r n ri I r rri m Aílu HÉYTÁRA 1800-ik évre. 1 PAPAN, 1890. AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY KÁROLY. (HELYISÉG Ó-KOLLÉGIUM.) (j r.-, MY

Next

/
Thumbnails
Contents