A dunántúli ev. reformált egyházkerület névtára 1887-ik évre (Pápa, 1887)

y Ljf^t I 1 f A DUNÁNTÚLI EY. REFORMÁLT EGYHÁZKERÜLET I au m V/ ll Iá I 1 1887-ik évre. í í y I ® €> cO I i I 1 1 ' PAP AN, 1887. . jj AZ EV. KEF. FŐISKOLA BETÜIVEL'NY. DEBBECZENY K. (J, (HELYISÉG Ó-KOLLÉGIUM.)

Next

/
Thumbnails
Contents