A dunántúli evang. reformált egyházkerület névtára 1878-dik évre (Pápa, 1878)

DUNANTULI EVANG. REFORMÁLT EGYHÁZKERÜLET 18?8-<lik évre. PÁPÁN, A REF.ORM. PQTANODA BETŰIVEL NY. DE8RECZENY K­1878.

Next

/
Thumbnails
Contents