A dunántúli helv. hitv. evang. egyházkerület 1868-dik évi névtára (Pápa, 1868)

ÍIELV. H1TV. EVANG EGYHÁZKERÜLET PÁPÁN, 1868. Ill ft? AKERÜLETI REFORM. FŐISKOLA BETŰIVEL

Next

/
Thumbnails
Contents