Mező Dániel (szerk.): A dunántúli helvét hitvallású evangyélmi egyházkerület egyházi névtára (Pápa, 1863)

/ , A DUNÁNTÚLI HELVÉT HITVALLÁSÚ EVANGYÉLMI ECilHÁZKERlLET EGYHÁZI NÉVTÁRA 1863-dik évre. SZERKESZTETTE UMJEXÖ nÁWIWli;, TAPOLCAFŐI LELKÉSZ. PÁPÁIT, NYOMATOTT A REFORM. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1868.

Next

/
Thumbnails
Contents