A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1942. augusztus

/ A VESZPRÉMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1942. évi augusztus hó 27-én Veszprém városában tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA : KOVÁCS LAJOS EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1943.

Next

/
Thumbnails
Contents