A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1918-1925

A VESZPRÉMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1918—I925-IG TARTOTT GYŰLÉSEINEK KIVONATOS JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: KOVÁCS LAJOS EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL. 1932.

Next

/
Thumbnails
Contents