A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1916. július

A VESZPRÉMI REFORMÁTUS ^ m, EGYHÁZMEGYE 1916. ÉVI JÚLIUS HÓ 27 NAPJÁN VESZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: DEMJÉN MÁRTON, EGYHÁZM. FŐJEGYZŐ. Hl HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. PÓSA ENDRE KÖNYVNYOMDÁJA, VESZPRÉM. 1916.

Next

/
Thumbnails
Contents