A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1915. július

• ^ /X A VESZPRÉMI ^ 7" REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1915. ÉVI JÚLIUS HÓ 27 NAPJÁN VHSZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK rr JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: DEMJÉN MÁRTON, EGYHÁZM. FŐJEGYZŐ. Hl HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM. POSA ENDRE KÖNYVNYOMDÁJA, VESZPRÉM. 1915. £k

Next

/
Thumbnails
Contents