A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1910. július

ffircik A VESZPREMl ' RE F 0 RMÁT U S EGYHÁZ M EGYE 1910. évi julius hó 26.—27. napjain VESZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KI A DTA: DEMJÉN MÁRTON EGYHÁZM. FŐJEGYZŐ. HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. PÁ PA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1010.

Next

/
Thumbnails
Contents