A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1909. július

A VESZPRÉMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1909. évi julkis hó 27—-28. napjain VESZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK - \ JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA : DEMJÉN MÁRTON EOVHÁZM. FŐJEGYZŐ. HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM. PÁPA. A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents