A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1907. július

A VESZPRÉMI REP 0RMÁTUS E GYHÁZMEGYE 1907 1. évi julius hó 30. napján VESZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK. JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: D E M J É N MÁRTON EGY HÁZM. FŐJEGYZŐ. TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM, e PÁPA. . A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (KIS TIVADAR). 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents