A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1903. március

> /' A VESZPRÉMI EV. REF. EGYHÁZMEGYE ÍÍMKJ. évi múrcziiis hó 25-én V E S / P R !•: JS1 VÁ BoSÁJÍA X T A R T O T T RENI )KIVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK és líM>:{. évi augusztus hó 11—12-ik napjain V ES Z PRÉM VÁRO SÁMA X TAR T < > TT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: I) E M J É N M Á R T 0 N E<í YHÄZM. I' Ó'JKO VZí'i. T1Z E NÖTÖ D IK É V F 0 LYA M. PÁ PA. A IŐ1SK0LAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents