A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1900. július

K-y^qX A VESZPRÉMI • . EV. REF. EGYHÁZMEGYE 1900. ÉVI JULIUS HÓ 2-1K NAPJÁN VESZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. AZ I—XII- ÉVFOLYAM BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓJÁVAL. KIADTA : THÚRY ETELE EGYHÁZM. FŐJEGYZŐ. TIZENKETTODIK ÉVFOLYAM. Pl PA NYOMATOTT A FŐISK. KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (KIS TIVADAR). 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents