A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1898. június

/ VESZPREMI E¥. REFORM. EGYHÁZMEGYE 1898. évi június hó 29-én VESZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK í ira§iiiT?i. KIADTA : THTJRY ETELE, EGYHÁZMEGYEI FŐJEGYZŐ. TIZEDIK ÉVFOLYAM. PÁPA, 1898. AZ EV. BEF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAK.

Next

/
Thumbnails
Contents