A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1897. július, 1897. szeptember

Qtfv+rt* *** <*A/. Í / VESZPRÉMI EV. REFORM. EGYHÁZMEGYE 1897. julius lió 8-ik ós szi'pt. lió (í-án VESZPRÉM MAROSÁBAN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK i es> BB D KIADTA: THÚRY ETELE, KClYHÁZMEGYEI FŐJEGYZŐ. Kilenczedik évfolyam. PÁPA, 1897. AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR.

Next

/
Thumbnails
Contents