A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1894. december, 1895. augusztus

I VESZPRÉMI EV. REFORM. EGYHÁZMEGYE I w x rfc f ' f ÍR ® 1S94. évi 3ccs>. 13. éd 1895. évi awa. ó— 7. napjai™ ^ & * " ' Ü J i VE 8 Z PRÉ IVI V Á R 0 8 A B A N TARTOTT fi RENDKÍVÜLI ÉS RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK w »T $ ífc 1 1 i f Z010 N T ? I, * - -J * é KIADTA: ííp TIllKY ETELE % F.GYHAZM. ALJEGYZŐ. * •P. tAtrotfrp^é h doo I Hetedik évi folyam. —— * PAPÁN, 1895. J AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR. ß m

Next

/
Thumbnails
Contents