A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1893. március, 1893. augusztus

VESZPREMIEY. REFORMÁLT EGYHÁZMEGYE 1893. évi márcz. hó 21. és aug hó 15—16. napjain VESZPRÉM M. VÁROSÁBAN TARTOTT rendkiviili és rendes közgyűlésének KB w KIADTA: V 1 IIÍOS KÁLYIÁV EGYH. M. EGYH. FŐJEGYZŐ. m PÁPÁN, 1893. AZ EV. KEF. FŐTANODA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAK.

Next

/
Thumbnails
Contents