A Veszprémi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1892. augusztus

A YESZPREMI EVANG. REFORM. EGYHÁZMEGYE 1892. évi augusztus hó 2—3. napjain VESZPRÉM M. VÁROSÁBAN TARTOTT • % KÖZGYŰLÉSÉNEK IIMZilMt? •j a)® KIADTA: N Y I K 0 S K Á L M Á N EGYHÁZMEGYEI EGYHÁZI ALJEGYZŐ. PAPA, 1892, AZ E VANG. REFORMÁLT. FÖTANODA BETŰIVEL NY." KIS TIVADAR.

Next

/
Thumbnails
Contents