A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1943. augusztus

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1943. évi augusztus hó 5-én tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: LAMPÉRTH LAJOS egyházmegyei lelkészi főjegyző. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1943.

Next

/
Thumbnails
Contents