A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1942. augusztus

u. A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1942. évi augusztus hó 7-én tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: LAMPÉRTH LAJOS egyházmegyei lelkészi főjegyző. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1942.

Next

/
Thumbnails
Contents