A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1941. augusztus

A PÁPAI dCy! REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1941. évi augusztus hó 15-én tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA : LAMPÉRT LAJOS RÉDEI LELKIPÁSZTOR, EQYHM. LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1941.

Next

/
Thumbnails
Contents