A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1938. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1938. évi július hó 28-án Pápán tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: VÉGH JÁNOS ADORJÁNHÁZAI LELKIPÁSZTOR, EGYHM. LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1938.

Next

/
Thumbnails
Contents