A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1937. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1937. évi július hó 30-án Pápán tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: VÉGH JÁNOS ADORJÁNHÁZAI LELKIPÁSZTOR, EGYHM. LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1937.

Next

/
Thumbnails
Contents