A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1936. augusztus

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1936. évi augusztus hó 19. napján tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. • ' ' "'is, KIADTA : VÉGH JÁNOS ^ADORJÁNHÁZAl LELKIPÁSZTOR, EGYHM. LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA, NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1936.

Next

/
Thumbnails
Contents