A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1935. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1935. évi július hó 31. napján tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: VÉGH JÁNOS ADORJANHÁZAI LELKIPÁSZTOR, EGYHM. LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1935.

Next

/
Thumbnails
Contents