A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1934. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE °ápán, 1934. évi július hó 13. napján tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: VÉGH JÁNOS ADORJÁNHÁZAI LELKÉSZ, AZ EGYHÁZM. LELKÉSZI FŐJEGYZŐJE. PÁPA, NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1934.

Next

/
Thumbnails
Contents