A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1933. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1933. évi július hó 19. napján tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: VÉGH JÁNOS ADORJÁNHÁZAI LELKÉSZ, AZ EGYHÁZMEGYE LELKÉSZI FŐJEGYZŐJE. ­PÁPA, 1933. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents