A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1931. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1931. évi julius hó 15. napján tartott ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA : VÉGH JÁNOS ADORJÁNHÁZAI LELKÉSZ, AZ EHM. EGYHÁZI FŐJEGYZŐJE. ©£rí>­PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1931.

Next

/
Thumbnails
Contents