A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1928. július

V 3 / , ^v', -fvy c » —— ' ^ ^ ; ^ j_\ «S? >•- f \f CU" A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE f Pápán, 1928. évi julius hó 4. napján tartott RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADJA : VÉGH JÁNOS ADORJÁNHAZAI LELKÉSZ, AZ EQYHM. EGYHÁZI FŐJEGYZŐJE. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1928.

Next

/
Thumbnails
Contents