A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1926. július

éfö . A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1926. évi július hó 1. napján tartott RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADJA: JAKAB ÁRON NAGYPIRITl LELKÉSZ, AZ EHM. EGYHÁZI FŐJEGYZŐJE. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL. 1926.

Next

/
Thumbnails
Contents