A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1925. szeptember

-fvsz' A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1925. évi szeptember hó 2. napján tartott EGYHÁZMEGYEI GONDNOK BEIKTATÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK rr • < JEGYZÖKÖNYVE. KIADJA: JAKAB ÁRON EGYHÁZMEGYEI EGYH. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1926.

Next

/
Thumbnails
Contents