A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1925. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Pápán, 1925. évi julius hó 16. napján tartott ' RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADJA: JAKAB ÁRON NAGYPIR1T1 LELKÉSZ, EGYHM E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. ­1925.

Next

/
Thumbnails
Contents