A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1923. július

sc /3Z3S-J7-5' jrfrfff^y >?srr//-s/ • r -itfcOO LtK> 6 > 57 1 £Cr-a-O A pápai református egyházmegye Pápán 1923. évi julius hó 5. napján tartott ••JftS'ri •<'/ rendes évi közgyűlésének J JEGYZŐKÖNYVE. Jegyezte s kiadta Jakab Áron egyhm. egyh. főjegyző. Jelen vannak: Kis József esperes és Kulin Sándor egyhm. gondnok elnöklete alatt dr. Adorján Gyula, Beöthy László, dr. Jókay-Ihász Miklós, Körmendy Béla vil. tanácsbirák; Tar Gyula vil. főjegyző; Balla Dezső, Győry János, Jakab Áron, Jakab János, Neupor Béla egyhm. tanácsbirák; Balla Endre, Biró László, Bolla Jó­zsef, Fazekas Lajos, Fodor Gyula, Györgydeák Dániel, Kiss Zoltán, Lampert Lajos, Mészáros András, Mohácsy László, Nagy András, Rápolthy László, Somogyi János, Szabó Aladár, Tóth Sándor, Végh János, Vikár Vince rendes- és Tóth Endre s.-lelkész. Fejes Zsigmond vil. számvevő; Győrffy Kálmán, Jílek Ferenc tanító-képviselők. Tanítók, presbiterek, egyháztagok nagy számban. 1. A közgyűlés tagjai a pápai református egyház­község templomában gyülekeztek, ahol Kiss Zoltán nyárádi lelkész hitteljes, magas röptű imádsággal emelte a lelkeket az örökkévaló zsámolyához s I. Pét. II. 9. alapján — meg­emlékezve az immár háromszázados komjáti-i kánonok­ról is — egyházi beszédet tartott. Annakutánna az elemi iskola nagytermébe vonulnak át, ahol is esperes ur a je-

Next

/
Thumbnails
Contents