A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1921. június

Ji A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PÁPÁN, 1921 JUNIUS 24. NAPJÁN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. JEGYZETTE ÉS KIADTA: JAKAB ÁRON EGYHM. EGYH. ALJEGYZŐ. v PAPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1921.

Next

/
Thumbnails
Contents