A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1917. június

\ Á v v A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1917. évi junius hó 21-én PÁPÁN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. / KIADTA: JAKAB ÁRON EGYHÁZM. EH. ALJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1917.

Next

/
Thumbnails
Contents