A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1916. június

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1916. év juníus hó 21-én PÁPÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK és 1916. év augusztus hó 24-én PÁPÁN TARTOTT RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: JAKAB ÁRON EGYHÁZMEGYEI EGYHÁZI ALJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. J9J6.

Next

/
Thumbnails
Contents