A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1915. szeptember

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1915. évi szeptember hó 2-ik napján PÁPÁN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: VIKÁR VINCE EGYHÁZM. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents