A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1914. július

4/;' A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1914. évi julius hó 23-án PÁPÁN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA : V1KÁR VINCE EGYHÁZM. FŐJEGYZŐ. (TY T7 é^mifmá pápá. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents