A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1913. június

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1913. évi junius hó 26-án PÁPÁN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: SEREGÉLY BÉLA EGYHÁZM. E. ALJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1913

Next

/
Thumbnails
Contents