A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1911. július

£2 A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1911. évi julius hó 5-ik napján PÁPÁN TARTOTT RENDES KÖZGYÜLÉS1?NT?fc JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: VIKÁR VINCE EGYHÁZM. E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents