A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1910. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE J910. évi Julius hé 30-án PÁPÁN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: V1KÁR VINCZE EC YHÁZM. E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1910.

Next

/
Thumbnails
Contents