A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1909. június

hl A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1909. évi junius hó 29-én PÁPÁN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: VIKÁR VINCE EGYHÁZM. E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents