A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1908. július

A PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE ; 1908. évi julius hó IG-áii PÁPÁN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: VIKÁR V1NCZE EGYHAZM. E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (KIS TIVADAR). 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents