A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1906. július

A PAPAI REFORMÁTUS EGYHÁZAIEGYE » 1906. ÉVI JULIUS HÓ 5. NAPJÁN r / PAPAN TARTOTT RENDES KOZGYELESENEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA : VIKÁR YINCZE TAPOLCZAFŐI REF. LELKÉSZ, EGYHAZM. EGYH. FŐJEGYZŐ. PÁPA. A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (KIS TIVADAR). 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents