A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1904. június

A PAPAI EVANG, REFORM, EGYHÁZMEGYE 1904. EVI JUNIUS HO 22. NAPJÁN PÁPÁN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK r r • JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA : VIKAR V1NCZE KGYHÁZM. EGYHÁZI FŐJEGYZŐ. ^ o E&iSa — " — :<­PÁPA. A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (NY. KIS TIVADAR). 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents