A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1900. június

A PÁPAI EVANG. REFORM. EGYHÁZMEGYE 1900. ÉVI JUNIUS 19-ÉN BAKONY-MAGYAR-SZENT-KIRÁLYON TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK rr * •• JEGYZÖKÖNYVE KIADTA: VIKAR YIKC2E TAl'OLCZAFOI EV. REE. LELKÉSZ, EGYHÁZMEGYEI EGYHÁZI JEGYZŐ. -HHH­PAPA NYOMATOTT A FÖISK. KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (KIS TIVADAK). 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents